top of page

מדיטציית הר

13 דקות

התרגיל שכאן עושה שימוש בדמיון ועוזר לנו לחשוף את המידע שמגיע מהגוף ומאותת על יציבות, חוזק וביטחון. את התרגיל אפשר לבצע בישיבה נוחה.

מדיטציית הרOmri Comay
00:00 / 13:00
bottom of page