top of page

תשומת לב לנשימה

20 דקות

בתרגיל הבסיסי הבא אנחנו מתאמנים ביכולת להביא את תשומת הלב שוב ושוב למה שקורה ברגע, דרך התבוננות בתנועה של הנשימה.

תשומת לב לנשימה 20 דקותOmri Comay
00:00 / 20:00
bottom of page