top of page

אינטגרציה של חוויה נעימה

11 דקות

בחיים אנחנו לפעמים חווים רגעים שיש בהם מידה רבה יותר של חיבור או של שקט, רגעים של flow, של מיקוד, או של הנאה. כשהם חולפים, אנחנו נוטים כמעט לשכוח מהם, או לכל הפחות לא לתת להם את המקום שמגיע להם. הרגעים האלה מזכירים לנו מה הפוטנציאל שלנו, מי אנחנו יכולים להיות, ואיך אנחנו יכולים לחיות טוב יותר. בתרגיל שכאן אנחנו לומדים לחזור אל אותן נקודות, להעמיק את החוויה הטמונה בהם ולהפוך אותה לנגישה יותר בהווה.

אינטגרציה של חוויה נעימהOmri Comay
00:00 / 11:00
bottom of page