top of page

תשומת לב לנשימה

8 דקות

בתרגיל הבסיסי הבא אנחנו מתאמנים ביכולת להביא את תשומת הלב שוב ושוב למה שקורה ברגע, דרך התבוננות בתנועה של הנשימה.

תשומת לב לנשימה 8 דקותOmri Comay
00:00 / 07:57
bottom of page