top of page

הליכה מודעת

13 דקות

בתרגיל שכאן אנחנו לומדים לטפח מודעות נוכחת למצבים בהם הגוף שלנו עומד על שתיים, להליכה ועמידה. לפני שמתחילים, כדאי לדאוג למסלול קצר (2-5 מטרים) שנוכל ללכת לאורכו.

הליכה מודעת, 13 דקותOmri Comay
00:00 / 13:00
bottom of page