top of page

מרחב נשימה בשלשה צעדים

3 דקות

תרגיל מרחב נשימה הוא "מדיטציית כיס". נוכל לחזור ולהפעיל אותו מספר פעמים ביום, כמעט בכל סיטואציה. המטרה של התרגיל היא להזכיר למערכת שלנו איפה אנחנו נמצאים, לעזור בייצוב של התודעה, ולבסוף לחבר אותנו לגוף ולמציאות הפנימית. מוזמנים להפעיל את ההקלטה בכל פעם שאנחנו זקוקים לתזכורת הזו - לא חייבים לשבת בצורה מיוחדת או להתנתק מהסחות דעת, אלא אפשר גם להפעיל אותו ברקע כשאנחנו עוסקים במשהו אחר.

מרחב נשימהOmri Comay
00:00 / 03:32
bottom of page